ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าด้วยโทรศัพท์มือถือ

by Supaporn | 24/08/2017
original-1440574820778

 ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าในเว็บไซต์ www.honghuatshop.com ด้วยโทรศัพท์มือถือ

1. ลูกค้าเข้าไปที่ www.honghuatshop.com (ตามรูปด้านล่าง)

Screenshot_20170824-102456

 

2.ให้ลูกค้าเลือกเมนู ” QUICK LINKS” ทางด้านบน เพื่อเข้าสู่เมนู ในการสมัครสมาชิก จะปรากฎรูปตามด้านล่าง 

Screenshot_20170824-102538

 

3.ให้ลูกค้าเลื่อนลงมาด้านล่าง จะพบคำว่า “Register” ให้กรอกชื่อ และนาม สกุล พร้อมทั้ง Email และ รหัส (password) ที่ลูกค้าใช้อยู่เป็นประจำ

Screenshot_20170824-102757

 

4. เมื่อกรอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อย ให้เลื่อนลงมาด้านล่าง แล้วติ๊กเครื่องหมาย “ถูก” หน้าช่องที่ระบุคำว่า “ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ” แล้วกดคำว่า “Register”

Screenshot_20170824-102805

 

5.ถ้าลูกค้าทำถูกต้องและสมบูรณ์ จะพบข้อความ ตามรูปด้านล่างคะ

Screenshot_20170824-102837

 

6.หลังจากที่ระบบทำการทักทายลูกค้าแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตามปกติ โดยให้กดไปที่แถบสีขาว สามขีด ด้านบน (ซ้ายมือ) จะพบเมนูต่างๆ ให้ลูกค้าเลือกคำว่า “สินค้า”

Screenshot_20170824-102907

 

7.เมื่อกดคำว่า “สินค้า” แล้ว จะพบรายการสินค้าทั้งหมดที่ทางบริษัท มีจำหน่าย ลูกค้าสามารถค้นหาสินค้าได้ในช่อง ค้นหาสินค้า แล้วกด “แว่นขยาย”

Screenshot_20170824-102931

 

 

8.จะพบสินค้าที่ท่านต้องการเลือกซื้อ เมื่อท่านเลือกซื้อสินค้าแล้ว สินค้าจะไปอยู่ในคำว่า ตะกร้่าสินค้าด้านบน (ขวามือ)

Screenshot_20170824-102943

 

9.ถ้าท่านสั่งซื้อสินค้าเพียงพอตามความต้องการแล้ว ให้กดคำว่า “ตะกร้าสินค้า” ที่มีจำนวนสินค้าระบุอยู่ **อย่ากดคำว่า ทำการสั่งซื้อเด็ดขาด** จะปรากฎภาพตามด้านล่างนี้

Screenshot_20170824-103015

 

10.เมื่อท่านทำยืนยันการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ให้กดคำว่า “PROCEED TO CHECKOUT” จะปรากฎรูปตามด้านล่าง เพื่อให้ท่านใส่ที่อยู่ในการจัดส่ง สำหรับการใส่ที่อยุ่ในการจัดส่ง ลูกค้าต้องใส่ที่อยู่ให้เหมือนกันทั้ง อันบน (ส่งที่อยูอื่น) และ อันล่าง (รายละเอียดบิล) คะ เพราะถ้าใส่เพียงอันเดียว ทางบริษัทจะไม่ได้รับใบสั่งซื้อ

Screenshot_20170824-103130

 

11.ที่อยู่ด้านล่าง ลูกค้าจะต้องใส่่ให้เหมือนกันกับด้านบน ในกรณีที่ไม่ต้องการออกใบกำกับภาษีคะ (ตามรูปด้านล่าง)

Screenshot_20170824-103231

 

12.เมื่อใส่ที่อยู่ครบถ้วนสมบูรณ์ ให้ลูกค้าเลื่อนลงมาด้านล่าง จะพบคำว่า I’ve read and accept…ให้ลูกค้าติ๊ก เครื่องหมาย “ถูก” ในช่องสี่เหลี่ยมพร้อมกดคำว่า “Place order “

Screenshot_20170824-103240

 

13. เมื่อลููกค้าทำเสร็จสมบูรณ์ จะปรากฎรูปตามด้านล่างนี้คะ ในข้อความจะระบุ “หมายเลขการสั่งซื้อ ยอดเงินที่ท่านต้องโอนค่าสินค้า”

Screenshot_20170824-103319

 

14.ลูกค้าสามารถโอนเงินค่าสินค้าได้ตามปกติ เมื่อโอนเงินแล้ว ต้องเข้าไปยืนยันการชำระเงินที่หน้าเว็บไซต์ โดยกดที่ แถบสีขาว สามขีด พร้อมกับกดคำว่า “ยืนยันการชำระเงิิน”

Screenshot_20170824-103343

 

15. เมื่อกดคำว่า “ยืนยันการชำระเงิน” จะพบกรอบให้ใส่ข้อมูล ตามรูปด้านล่างนี้คะ ให้ลูกค้าใส่ข้อมูลให้ถูกต้องคะ และครบถ้วน

Screenshot_20170824-103446

 

16.แล้วกดคำว่า “SUBMIT”

Screenshot_20170824-103451

 

17.เมื่อกดคำว่า “SUBMIT” แล้ว จะพบรูปภาพตามด้านล่าง เป็นอันเสร็จสมบูรณ์

Screenshot_20170824-103555

 

***เมื่อทางบริษัท จัดส่งสินค้าแล้ว จะแจ้งเลขที่ EMS ไปตาม Email ที่ท่านระบุไว้ในใบสั่งซื้อคะ**

**ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า 3-5 วันทำการคะ**