ประกาศพนักงานพ้นสภาพ

by Supaporn | 15/10/2015
IMG_0001

เนื่องด้วย พนักงานชื่อ นางจุฑามาศ ทัศนา ท่านนี้ได้ลาออกจาก บริษัทฮงฮวด จำกัด แล้วเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากพนักงานได้แอบอ้างขายสินค้าต่างต่างในนามของบริษัท การกระทำใดใดทั้งสิ้น จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัท ฮงฮวด จำกัด