เปิดรับสมัครพนักงานด่วน

เปิดรับสมัครพนักงานด่วน

บริษัท ฮงฮวด จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2478 เราเป็นตัวแทนนำเข้าและจำหน่ายสินค้า ประเภทสินค้าเคมีอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์สำหรับผลิตเครื่องสำอาง FRAGRANCE น้ำมันหอมระเหย หัวเชื้อกลิ่น เป็นต้น

ปัจจุบัน มีสาขารวมทั้งสิ้น 7 สาขา ได้แก่ สำนักงานใหญ่จักรวรรดิ / สาขารังสิต / สาขาพุทธมณฑลสาย 4 / สาขาศูนย์การค้า เจ เจ มอลล์ จตุจักร และสาขาพัฒนาการ

เปิดรับสมัครพนักงานด่วน

1.พนักงานขายหน้าร้าน/แคชเชียร์ ( ประจำสาขารังสิต )     1    ตำแหน่ง

   รายละเอียดของงาน

-บริการลูกค้าหน้าร้าน

-รับชำระค่าสินค้า , เก็บเงิน

-จัดเก็บ จัดวางสินค้าหน้าร้าน

-งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

     คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศชาย/หญิง

-อายุ 18-35 ปี

-วุฒิ ม 6. – ปริญญาตรี

-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

-หากเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ( ประจำสาขารังสิต )  ตำแหน่ง

   รายละเอียดของงาน

 -รับผิดชอบและควบคุมพนักงานในสาขา

-ถ่ายทอดนโยบายของบริษัท

-ส่งเสริมการขาย

-สร้างภาพลักษณ์ภายในองค์กร

-ปฏิบัติและควบคุมกฎระเบียบต่าง ๆ

  คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศ ชาย / หญิง อายุ 27 - 35 ปี

-วุฒิปริญญาตรี

-มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี (ระดับหัวหน้า)

-สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

-สามารถควบคุมการสั่งการพนักงานได้

-กล้าตัดสินใจ , มีภาวะความเป็นผู้นำ

-สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ 

3.เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายส่งน้ำหอม / เคมี    ( หลายอัตรา )

รายละเอียดของงาน

- นำเสนอสินค้า / บริการ กับลูกค้า เพิ่มยอดขายและขยายตลาด

- ประสานงานด้านระบบงานขาย ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 

- จัดทำใบเสนอราคา หรือ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย

- ร่วมหารือและวางแผนงานขายเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนด

- พบลูกค้าเก่าและขยายแผนงานขายไปยังลูกค้ารายใหม่

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศ ชาย - หญิง , เพศชาย ควรผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

-อายุ 25 - 40 ปี

-วุฒิการศึกษา ระดับ ชั้น ปวส. ขึ้นไป  คณะ หรือสาขา ที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-มีรถยนต์ และ ใบอนุญาตขับขี่ เป็นของตัวเอง

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้เป็นอย่างดี ( Microsoft  Office )

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ในระดับ ปานกลาง – ดี

-มีความกระตือรือร้น และ ปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้

-มีความคิดเชิงบวก และมนุษยสัมพันธ์ดี

-มีประสบการณ์ 1 - 5 ปี ขึ้นไป และ หากมีประสบการณ์ตรงตามสายงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.แม่บ้าน  (ประจำสาขาพัฒนาการ)

 รายละเอียดของงาน

- ทำความสะอาดภายในบริเวณบริษัท

- สามารถช่วยงานขายหน้าร้านได้  ( มีค่าคอมมิชชั่น )

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศหญิง อายุ 22-45 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป

-มีความขยัน ใจเย็น สุภาพ

-มีความซื่อสัตย์  รักงานบริการ


 วิธีการสมัคร /สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

คุณสุภารัตน์   /ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 21
โทรศัพท์ : 02-862-1899 /02-440-0770 ต่อ 1113 หรือ hr@honghuat.com   สมัครได้ตามแต่ละสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Visitors: 22,225