เกร็ดความรู้

57264-Aromatherapy.jpg.660x0_q80_crop-scale_upscale

AROMATHERAPY กลิ่นมีผล

AROMATHERAPY  กลิ่น มีผล Bergamot เบาสบาย, สดชื่น, อ่อนหวาน ทำให้คลายความกดดัน, คลายความร้อนรุ่ม Cedarwood สงบ, มั่นคง, กลมกลืน, สบายๆ, ให้พลังในการต่อสู้กับปัญหาต่างๆ, ให้มีความสุขุมและยืดหยุ่นต่อสภาพ Coriander เป็นยาโป๊, สบาย, เกิดความปิติ, อบอุ่น, ทำเกิดความรู้ที่ปลอดภัยและสงบเงียบ Cypress ทำให้รู้สึกสบายเหมือนมีคนคอยปกป้องและบริสุทธิ์, เป็นระเบียบ, สดชื่น, พร้อมที่จะรับมือปัญหาใหม่ๆไ...
LOGO EXCISE DPTM

ผสมน้ำหอมขาย อย่าลืมจดแจ้งกับกรมสรรพสามิต

  น้ำหอมเสียภาษีสรรพสามิตในอัตราร้อยละ 15 ของราคาขาย ณ โรงอุตสาหกรรม ผู้มีหน้าที่เสียภาษีของตัวสินค้าประกอบด้วย ผู้ประกอบอุตสาหกรรม ผู้ประกอบกิจการสถานบริการ ผู้นำเข้าซึ่งสินค้า ผู้อื่นตามที่พระราชบัญญัตินี้กำหนด ผู้ดัดแปลงรถยนต์ (ม.144 เบญจ) เจ้าของคลังสินค้าทัณฑ์บน (ม.42) ผู้ประกอบอุตสาหกรรมหรือผู้ประกอบกิจการสถานบริการอันตั้งขึ้นใหม่ โดยการควบเข้ากัน หรือผู้ประกอบอุตสาหกร...