การอบรมพัฒนาบุคลากรภายใน

by administrator | 01/07/2015
DSC_2426

บริษัท ฮงฮวด จำกัด จัดการอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในบริษัทฯ  ในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ Centra Central Station Hotel Bangkok Hotel บรรยายโดย

  1. พลอากาศตรี นายแพทย์ บุญเลิศ จุลเกียรติ โดยเป็นการรวบรวมแนวคิดที่ตกผลึกล่าสุด เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ที่เป็นสากล สำหรับความเชื่อทางศาสนา และทุกเพศ ทุกวัย ที่หลากหลาย เข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์อย่างถ่องแท้
  2. และ คุณ พิษณุ สุรชัยกุลวัฒนา ผู้ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคลากรมากประสบการณ์ของบริษัทฯ 40 กว่าปี เป็นผู้เล่าแลกเปลี่ยนแนวทางการทำงาน ให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อองค์กร และตนเอง กับสภาพปัจจุบัน

 11665581_845682902151990_9216410810771789433_n  11139352_845498198837127_3789100467330761340_n  11707818_845498172170463_6322407918749799851_n

11692514_845498365503777_4927649732977669205_n  11666299_845498252170455_2704973453587501363_n  11144449_845498242170456_8019887049840450963_n

 DSC_2425  DSC_2426