ประกาศหยุดส่งสินค้า 

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 และ ในวันศุกร์ที่ 31 ก.ค.58

เป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ปิดทำการ

***************************************

ทางเว็บฯ จะดำเนินการจัดส่งให้ท่านตามปกติ

ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

**คุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามปกติคะ**

***************************************

---ทางบริษัทฯ ปิดทำการแค่ 1 วัน--

--ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ค.58 (วันอาสาฬหบูชา)--