"ประกาศหยุดส่งสินค้า"

"ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม 2557"

เนื่องจากเป็นวันปิยมหาราช

ทางบริษัทฯ และทางไปรษณีย์ไทยปิดทำการ 1 วัน

สำหรับลูกค้าสามารถสั่งสินค้าได้ตามปกติค่ะ

และทางเว็บฯ จะดำเนินการเช็คสินค้า

และจัดส่งสินค้าตามปกติ

ในวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไปค่ะ

"ขอบคุณลูกค้าทุกท่านค่ะ"