BRONIDOX L @ 1 KG (สารกันเสีย)

8858746410247

BRONIDOX L

BRONIDOX L @ 1 KG

5-BROM-5-NITRO-1,3-DIOXANPRESERVATIVE

สารกันเสีย ใส่ไม่เกิน 0.10% (ห้ามใส่ในอาหาร)

ราคาขาย
฿ 814
จำนวน: มีสินค้า

ราคาสินค้ายังไม่รวมค่าขนส่ง โปรดรออีเมลยืนยันราคาสินค้าหลังการสั่งซื้อ

สารกันเสีย ใส่ไม่เกิน 0.10% (ห้ามใส่ในอาหาร)

Visitors: 906,893