GLYDANT @ 0.10 KG (สารกันเสีย)

8858746412609

GLYDANT

GLYDANT @ 0.10 KG

DIMETHYLOL-5, 5-DIMETHYLHYDANTIONPRESERVATIVE

สารกันเสีย ใส่ไม่เกิน 0.10% (ห้ามใส่ในอาหาร)

ราคาขาย
฿ 21
จำนวน: มีสินค้า

ราคาสินค้ายังไม่รวมค่าขนส่ง โปรดรออีเมลยืนยันราคาสินค้าหลังการสั่งซื้อ

สารกันเสีย ใส่ไม่เกิน 0.10% (ห้ามใส่ในอาหาร)

Visitors: 1,089,193