การชำระเงิน

ธนาคารกรุงเทพ

เลขที่บัญชี 001-4-42883-3 สาขาพลับพลาไชย

ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี 618-2-00561-2 สาขาคลองถม

ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 037-248111-0 สาขาเฉลิมนคร

ธนาคารทหารไทย

เลขที่บัญชี 042-2-16451-7 สาขาเยาวราช

ธนาคาร กรุงไทย

เลขที่บัญชี 001-0-26299-7 สาขาเยาวราช

                                                                                    พร้อมเพย์ เลขที่บัญชี 010-5496000717

Visitors: 1,110,215