มาตรฐานการแบ่งบรรจุ FRAGRANCE ฮงฮวด

มาตรฐานการแบ่งบรรจุ FRAGRANCE ฮงฮวด

ถึง ลูกค้าผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน

         เนื่องจากมีลูกค้าจำนวนมาก สอบถามเข้ามาถึงวิธีการแบ่งบรรจุในกลุ่มผลิตภัณฑ์ FRAGRANCE น้ำมันหอมระเหย ทางบริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า สินค้าในกลุ่มนี้จะถูกนำเข้ามาจากผู้ผลิตในต่างประเทศ ในขนาดมาตรฐาน 5 กก. หรือ 10 กก. หรือ 25 กก.

         ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าของเราสามารถเลือกซื้อและใช้สินค้าในขนาด หรือปริมาณที่เหมาะสม กับความต้องการ จึงได้ทำการแบ่งบรรจุ เป็น 4 ขนาดมาตรฐาน คือ

น้ำหนักFRAGRANCE / น้ำมันหอมระเหย 25 กรัม

น้ำหนักFRAGRANCE / น้ำมันหอมระเหย 200 กรัม

น้ำหนักFRAGRANCE / น้ำมันหอมระเหย 800 กรัม

         และขนาดมาตรฐานจากผู้ผลิตโดยน้ำหนักที่บรรจุในขวดบรรจุภัณฑ์ จะไม่รวมน้ำหนักบรรจุภัณฑ์ และเพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจในผลิตภัณฑ์ เรายึดมั่นในสโลแกนของเรา คือ สินค้าดี มีคุณภาพ ซื่อสัตย์ในบริการ มาตรฐานฮงฮวด

สามารถดูไดัตามลิงค์นี้คะ http://honghuatshop.blogspot.com/2018/03/repack.html

 

Visitors: 1,073,874